U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk
Laatst gewijzigd: 15-06-2014

DANK JE WEL, HET GA U ALLEN GOED!

-afscheid na 33 jaar trouwe inzet-

Bovenstebestebrave Raamstraters, er is een tijd van komen en van gaan, het kiezen van dat moment is allesbehalve eenvoudig kan ik U melden. Helaas neemt mijn mobiliteit af en mijn pijntjes toe, de energiebron van mijn besluit om te gaan stoppen, geloof mij, dat is met een heel zwaar hart. Ik ben zo zeer gehecht geraakt aan Uw verrukkelijke eenvoudige Raamstraat kerk, een kerkgemeenschap zoals Jezus het zonder twijfel ooit bedoeld heeft, voetjes op de grond en aandacht voor elkaar, door dik en dun, schouder aan schouder en hand in hand.

Ontegenzeggelijk bent U daar allen zeer in gesteund en geïnspireerd door de nobele eenvoudige heren van de Orde der Franciscanen, Minderbroeders naar de letter, op maat gesneden voor het Westerkwartier van Delft waar eenvoud het heft in handen heeft. Ruim vijfentwintig jaar stond ik aan Uw kerkdeur om, mede namens U als gastvrij Delfts kerkvolk, vreemdelingen te verwelkomen uit alle hoeken van moederaarde. Ik mocht U en die hooggeschoolde vreemdelingen, ingenieurs in wording, doctoraal studenten en andere hoogopgeleiden, met Uw inspirerende eenvoud te laten samensmelten. Ik heb dat naar eer en geweten en naar beste van mijn vermogen een kwart eeuw mogen doen in die heerlijke Raamstraat en daarvoor acht jaar aan het wat bekakte Oude Delft 18.

Die gezamenlijk drieëndertig jaar sust mijn geweten over dit gewetenloze besluit enigszins, maar bezwaart mijn hart niet minder, ik ken Uw Godshuis van buiten naar binnen en binnenstebuiten. Ik kan de kaarsjes met Uw intenties die ik uitblies niet tellen, ze waren te talloos. Bij iedere blaas was ik mij, met groot respect bewust dat het om Uw intenties ging. Zo zag ik vele van Uw parochianen komen, maar ook wegvallen door beperkingen of einde van het aardse bestaan treurig, maar het leven is nu eenmaal eindig om zo het nieuwe leven aan te kunnen vangen, veelal gaat dat bij hogere leeftijden met beperkingen gepaard.

De vierde donderdag van de maand november is het door mij zeer bewonderde feest van Thanksgiving in de Verenigde Staten, ik kijk daar met fascinatie en misschien zelfs wel met wat jaloezie naar. Miljoenen mensen daar doen dan hun uiterste best om samen te kunnen zijn met de familie om zo in familie kring dankbaar te kunnen zijn naar elkaar en voor elkaar. Van oorsprong Protestants religieus, maar nu alle religies overstijgend “for the people by the people!” Die dankbaarheid vult ook mij naar U toe, alles overstijgende dankbaarheid. U blijft allen, zonder uitzondering, voortbestaan in mijn genegenheid, bewondering dankbaarheid  en vertrouwen, de Raamstraat is en blijft deel van mijn hart. Blijf die bijzondere jongeren uit alle delen van de wereld verwelkomen, zij maken Uw kerk tot waarachtige wereldkerk.

Ik wens U allen goeds en Gods glimlach!

Henk J. van der Vaart

27-11-2014 00:03 Leeftijd: 5 jaar