U bent hier: Parochie / Pastoraal team / Jan Lamberts
Laatst gewijzigd: 06-07-2016

Stadsdiaken Jan Lamberts

In dit stukje mag ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Jan Lamberts en per 1 september 2010 ben ik de opvolger van broeder Hans van Bemmel ofm. als r.-k. stadsdiaken van Delft.

Ik ben geboren en getogen Limburger, om precies te zijn Maastrichtenaar en daar ben ik trots op. Ik woon al bijna 25 jaar in de Randstad en ben al meer dan 15 jaar getrouwd met Nelleke. Zij is docente aan de Hogeschool van Leiden, sectie Informatica en wij zijn ouders van een zoon Jeroen, 11 jaar en een dochter Pien, 9 jaar. Beiden zitten nog op de basisschool, resp. groep 8 en 7.

Ik heb theologie gestudeerd in Heerlen en Leiden. In Leiden heb ik begin jaren negentig mijn studie afgerond. Ik ben toen niet onmiddellijk voor de kerk gaan werken. Gedurende mijn studiejaren in Leiden werkte ik namelijk al naast mijn studie in de gezondheidszorg. Na mijn afstuderen ben ik in die gezondheidzorg blijven hangen en ben ik intern in de organisatie waarvoor ik werkte opgeklommen uiteindelijk naar een managementfunctie. Toen er in 1996-1997 ingrijpende veranderingen plaatsvonden binnen deze organisatie en ik mijn baan dreigde kwijt te raken, besloot ik het roer om te gooien. Ik kwam in contact met het bisdom Rotterdam en samen met hen ben ik begonnen aan het toeleidingstraject naar een baan in het pastoraat. Uiteindelijk ging ik halverwege september 1999 als pastoraal werker in Rijswijk aan de gang. Daar kwam ik in een pastoraal team terecht dat toen drie Rijswijkse rooms-katholieke parochies verzorgde. In 2000 kwamen daar twee Haagse parochies bij en uiteindelijk ontstond uit die vijf parochies in 2003 één nieuwe parochie met één pastoraal team aan het roer. Tijdens mijn jaren in Rijswijk/Den Haag ben ik in 2003 door onze bisschop tot permanent diaken gewijd. Binnen het pastorale team van Rijswijk/Den Haag waren diaconie en jongeren mijn taakgebieden.

Op 1 september 2005 werd ik tot diaken benoemd voor het nieuwe samenwerkingsverband tussen Katwijk, Oegstgeest en het Leidse vicariaat van de Merenwijk, met als 'standplaats' de parochie van Katwijk en ook weer met diaconie als aandachtsgebied binnen het pastorale team.

Eind 2009 werd ik door Hans van Bemmel gebeld met de mededeling dat hij in 2010 Delft zou gaan verlaten en met de vraag of ik hem zou willen opvolgen. We hadden met zijn tweetjes al eerder hierover gesproken en Hans wist dat ik zijn baan erg leuk vond. Ik hoefde niet lang na te denken en heb vrij snel 'ja' tegen Delft gezegd. Als stadsdiaken van Delft kan ik mijn diaconale hart helemaal ophalen. Het r.-k. stadsdiaconaat is jaren geleden samen
met diverse partners en de gemeente Delft de strijd tegen de armoede en dus tegen de uitsluiting aangegaan. Voor die strijd wil ook ik mij met hart en ziel inzetten. Iedereen telt mee en niemand mag in ons rijke Nederland buiten de boot vallen. Het Bijbelse dubbelgebod van de liefde en de uitwerking daarvan in de zeven werken van barmhartigheid moeten ons scherp houden. Ja, barmhartigheid, daarvan moet er veel meer zijn en komen in onze samenleving.

Jan Lamberts, r.-k. stadsdiaken Delft

Contactgegevens stadsdiaconaat

Stadsdiaken: Jan Lamberts
Adres: Pastorie Maria van Jessekerk, Burgwal 20
2611 GJ Delft
E-mail: j.lamberts­(at)rkdelft(dot)nl
Telefoon:  
Website: www.rkstadsdiaconaatdelft.nl

Contactgegevens HH. Antonius en Corneliuskerk (Den Hoorn)

Pastor HH. Antonius en Corneliuskerk: Jan Lamberts
Postadres: Hoornseweg 11
2635 CM Den Hoorn
Telefoon: 015-2615125
E-mail pastor: j.lamberts­(at)rkdelft(dot)nl
E-mail secretariaat: denhoorn­(at)onzelievevrouwvansion(dot)nl
Website: Onze Lieve Vrouwe van Sionparochie:
www.onzelievevrouwvansion.nl

Contactgegevens H. Maria Magdalenakerk (Maasland)

Pastor H. Maria Magdalenakerk: Klemens Hayon (bestuur, liturgie en pastoraat) en Jan Lamberts (diaconie en pastoraat)
Postadres: Meester Postlaan 6
3155 GC Maasland
Telefoon: 010-5912055
E-mail pastor: k.hayon­(at)rkdelft(dot)nl
  j.lamberts­(at)rkdelft(dot)nl
E-mail secretariaat: maasland­(at)onzelievevrouwvansion(dot)nl
Website: Onze Lieve Vrouwe van Sionparochie:
www.onzelievevrouwvansion.nl