U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / MEMISA/MIVA
Laatst gewijzigd: 25-02-2019

MEMISA/MIVA

MEMISA:

Veilig bevallen in Ethiopië

Helpt u de Memisa?

U kunt gireren: NL91 INGB 0000 0056 57 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie zie www.memisa.nl

MEMISA: 10 februari

Op 11 februari 2019 viert de Kerk dat het Wereldziekendag is; daarom denken we die dag niet alleen aan onze zieken en hun mantelzorgers, maar willen we speciale aandacht schenken aan MEMISA.

Veilig bevallen in Ethiopië

Zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren, het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle gebeurtenissen. Maar in Ethiopië is veilig bevallen veel minder vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die verholpen hadden kunnen worden.

Daarom is Cordaid/Memisa in het afgelegen zuiden van Ethiopië een groot project gestart om klinieken te ondersteunen en betere zorg te leveren aan moeder en kind.

In Ethiopië ondersteunt Cordaid klinieken en ziekenhuizen door middel van een unieke financieringsmethode. Via Performance Based Financing (PBF) krijgen medische instellingen pas uitbetaald als ze bepaalde resultaten behalen, zoals meer zwangerschapscontroles en meer veilige bevallingen. Dit systeem motiveert het personeel van de klinieken om resultaten snel te verbeteren. Hierdoor is de kwaliteit van de gezondheidszorg in de gebieden waar Memisa werkt met enorme sprongen vooruit gegaan.

In de zuidelijke provincie Borana financiert Memisa acht lokale klinieken en een groot ziekenhuis in de stad Yabello. De klinieken werken samen met lokale gezondheidsmedewerkers van de overheid. Die gaan van dorp tot dorp om ziektegevallen op te sporen en voorlichting te geven. Door de PBF-methode en de goede samenwerking met de lokale bevolking heeft Memisa kunnen bijdragen aan het terugdringen van cijfers van moeder- en kindersterfte in Ethiopië.

Memisa werkt hard aan scholing, opleiding van artsen en verpleegkundigen en aan plaatsing van kleine gezondheidscentra in afgelegen gebieden. Maar dat kan alleen met onze hulp. Daarom houden wij op zondag 10 februari een deurcollecte. U hebt misschien al het e.e.a. op t.v. gezien. Ik heb op mijn reizen naar Kameroen en Tanzania gezien dat Memisa echt helpt!

Helpt u de Memisa?

U kunt ook gireren : NL91 INGB 00 00005657 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.memisa.nl

Zondag 10 februari hebben wij een deurcollecte gehouden voor het werk van Memisa. Met elkaar hebben wij een bedrag van € 151,20 bijeengebracht.

U allen heel hartelijk dank.

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

MIVA collecte

Wij willen iedereen danken die heeft meegedaan aan de collecte voor de MIVA.

Met elkaar hebben wij € 248,05  bijeengebracht. Hierdoor dragen we er aan bij dat een aantal missiewerkers aan een transportmiddel kan worden geholpen.

Marija Ruigrok-Kerklaan MOV

Memisa
Miva