U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / MEMISA/MIVA
Laatst gewijzigd: 24-09-2018

MEMISA/MIVA

MEMISA:

Veilig bevallen in Ethiopië

Helpt u de Memisa?

U kunt gireren: NL91 INGB 0000 0056 57 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie zie www.memisa.nl

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

MIVA collecte

Wij willen iedereen danken die heeft meegedaan aan de collecte voor de MIVA.

Met elkaar hebben wij € 248,05  bijeengebracht. Hierdoor dragen we er aan bij dat een aantal missiewerkers aan een transportmiddel kan worden geholpen.

Marija Ruigrok-Kerklaan MOV

Memisa
Miva