U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Oecumenische viering
Laatst gewijzigd: 07-01-2020

OECUMENISCHE VIERING

Week van gebed voor de eenheid

‘Buitengewoon’

Op zondag 19 januari begint de Week van gebed voor de eenheid met als thema:

‘Zij waren Buitengewoon vriendelijk voor ons’.

Als Christenen uit verschillende kerken en tradities dragen we helaas een zware last van wederzijds wantrouwen, bitterheid en achterdocht met ons mee. Wij danken God voor het ontstaan en de groei van de Oecumenische beweging in de afgelopen eeuw. Daardoor ontmoeten we christenen uit andere tradities en bidden wij samen om eenheid in Christus.

De bagage van ons verleden mag ons niet weerhouden om dichter bij elkaar te komen.

Denken wij deze zondag dan speciaal aan hen die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van Europa stranden. Migranten die op de vlucht voor geweld en armoede ook in Nederland aankomen. Hoe gaan wij met hen om? Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen? (Zie ook het algemene stuk van het parochieblad blad.)

Op zondag 19 januari starten wij de week van gebed met een oecumenische viering bij ons in de Sacramentskerk Aanvang 10.00 uur. Voorganger is Ds. Robert Stigter.

Laten wij in deze viering speciaal bidden voor verzoening tussen mensen en geloofsgemeenschappen in Delft en Delfgauw. Maar ook voor een toename van onderling vertrouwen wereldwijd. De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de drie kerken. De samenzang in de viering zal begeleid worden door Sonja Nowee.

Namens de Oecumenische werkgroep, Marija Ruigrok-Kerklaan