U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Oecumenische viering
Laatst gewijzigd: 07-12-2018

OECUMENISCHE VIERING

Week van gebed voor de eenheid

Op zondag 20 januari begint de Week van gebed voor de eenheid met als thema: ‘Recht voor ogen.

Zoals u in het algemene stuk van dit blad gelezen hebt, begint de ‘Week van gebed voor de eenheid’ op zondag 20 januari, met het thema ‘recht voor ogen’.

De christenen in Indonesië, zo’n 10% van de totale bevolking, hebben deze viering voorbereid. Vroeger werd er uit de traditie feest gevierd samen met alle verschillende etnische groepen. Het principe ‘gotong royong’ (eenheid in verscheidenheid) stond centraal. Door economische groei is dit principe verslechterd. De christenen van Indonesië zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief’ vieren. Ook bij ons is die eenheid, het samen vieren, soms ver te zoeken. Daarom is het goed als wij als drie kerken samen, elkaar ‘recht in de ogen’ kijken en proberen een begin te maken aan die eenheid.

Op zondag 20 januari starten wij de week van gebed met een oecumenische viering bij ons in de Sacramentskerk Aanvang 10.00 uur. Voorganger is Ds. David Knibbe. De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de drie kerken. De viering zal begeleid worden door onze cantorij en de cantorij van de Immanuelkerk o.l.v. Sonja Nowee en met medewerking van de jongerenband van het Kerkelijk centrum van Delfgauw.  

Namens de Oecumenische werkgroep Marija Ruigrok-Kerklaan