U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Familieberichten
Laatst gewijzigd: 07-12-2018

Familieberichten

GEDOOPT:

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM:

OVERLEDEN

Op 14 oktober is Louise Maria Keijzer-Schaareman uit de Prof. Krausstraat overleden. Zij is 64 jaar geworden.

Een groot deel van haar jeugd heeft Loes doorgebracht in de Geertruid van Oostenstraat. Op vrij jonge leeftijd is ze getrouwd en met haar man kreeg zij twee kinderen. Niet onvermeld mag blijven dat zij een groot dierenliefhebber was.

Zij was ook een gelovige vrouw, die in onze Sacramentskerk haar geloof voedde en haar relatie met God onderhield, ook in tijden dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn was. Uit respect voor haar heeft de familie ervoor gekozen om de uitvaartdienst in deze kerk te houden. Op maandag 22 oktober werd zij na de afscheidsdienst begraven op de begraafplaats Iepenhof. Loes zal door haar gezin en familie gemist worden. Mogen zij kracht en steun vinden in het geloof en het vertrouwen, dat Loes nu voor altijd is opgenomen in het eeuwig Licht.

 

Op zondag 14 oktober, twee weken voor zijn 93ste verjaardag is Martin Wijsman overleden.

Hij was een van de steunpilaren van de voormalige Onze Lieve Vrouwe-parochie aan de Arubastraat.

Toen hij, 65 jaar geleden, in Delft kwam wonen werd hij al snel benaderd door de toenmalige pastoor van de kerk, met de vraag of hij collectant wilde worden. Dat wilde Martin wel, en dat is hij gebleven tot de sluiting van de kerk in 2008. 

Hij was echter niet alleen collectant, maar ook secretaris van de werkgroep Contactpersonen, een groep vrijwilligers die namens de pastoor (later de pastor) het contact met de parochianen onderhielden. Daarnaast hield hij ook de administratie bij van de kerkbijdragen in het kader van de actie Kerkbalans. En hij was lid van de Parochievergadering.

Kortom: een heel lange periode van vrijwilligersactiviteiten.

In 2003, bij zijn “gouden jubileum”, kreeg hij daarvoor de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

De sluiting van de Onze Lieve Vrouwe-kerk ging hem zeer aan het hart. Dat “zo maar” besloten werd dat “zijn kerk” gesloten zou worden kon hij maar moeilijk accepteren.

Na de kerksluiting heeft hij nog enige tijd de vieringen bijgewoond in Huize “Monica” totdat ook die ophielden. Nog weer later, toen het hem teveel was geworden om de deur uit te gaan, werd regelmatig de H. Communie bij hem thuisgebracht.

In besloten familiekring werd op 21 oktober 2018 de uitvaartdienst gehouden.

Wim van der Velden

 

Op 29 oktober overleed Koos Wenneker van het Zuideinde in het hospice Het Vliethuis in Voorburg. Hij is 77 jaar geworden. Met een stijlvolle viering hebben we op 3 november afscheid genomen in de Sacramentskerk.

 

We zullen deze overledenen in onze gebeden gedenken en wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.