U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Vieringen / Gebedsintenties
Laatst gewijzigd: 27-01-2021

Gebedsintenties

Voor de vieringen in het weekeinde kunt u bepaalde intenties opgeven. Dat kan een gedachtenis zijn aan een dierbare overledene of aandacht en gebed voor een ernstig zieke. Ook kan men uit dankbaarheid bij een geboorte of bij gelegenheid van een verjaardag of jubileum een intentie opgeven. De namen zullen dan tijdens de viering worden genoemd.

Het is gebruikelijk dat men daarvoor een kleine financiële vergoeding (à € 7,-) geeft voor het pastorale werk van de parochie. Gebedsintenties kunt u opgeven bij het secretariaat: secr.franciscusenclarakerk­(at)rkdelft(dot)nl of telefonisch via 015-2151050.. Het bedrag kunt u overmaken op NL96 INGB 0000 2206 16 ten name van RK. Par. St. Ursula, loc. Franciscus & Clara.

In de Franciscus en Clarakerk bestaat ook de mogelijkheid om aan het begin van de viering intenties te noteren in het voorbedenboek, naast het beeld van de H. Pastoor van Ars. Tijdens de viering worden dan de voor die dag opgeschreven intenties voorgelezen. Zo kan iedere kerkganger meebidden. Het inschrijven van intenties in het voorbedenboek is kosteloos. Wel het verzoek om hier geen namen te noteren en uw intentie zo kort mogelijk in blokletters te noteren.

Door de maatregelen van de coronacrisis is het voorbedeboek tijdelijk buiten gebruik. Wel kunt u uw onbetaalde voorbede (dit betreft geen namen van overledenen) voor donderdag  doorgeven aan het secretariaat per mail (secr.franciscusenclarakerk­(at)rkdelft(dot)nl) of telefonisch via 015-2151050.