U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Actie's: Vastenactie; Adventsactie: Kledingactie.
Laatst gewijzigd: 07-12-2018

ACTIE'S 2018

Adventsactie: Groot denken, klein doen

Hoop voor moeder en kind op weg naar Kerstmis

Het weekend van 2 december is het 1e weekend van de Advent en dan steken wij de eerste kaars aan van de Adventskrans. Ook dit jaar zullen we in elke viering aandacht besteden aan het project in Burkina Faso.

Door elk weekend een kaarsje meer aan de Adventskrans aan te steken, proberen wij aandacht te vragen voor jonge vrouwen, moeders en hun kinderen om hen zo een warm, stralend en lichtend Kerst te geven. Net als Jozef en Maria voor de geboorte van hun kind een goed en veilig onderdak zochten en vonden, zo hopen ook wij de kinderen en de vrouwen in de sloppenwijken van de stad Bobo-Dioulasso in Burkina Faso te helpen. Een uitgebreide beschrijving vindt u voorin dit blad.

Achter in de kerk zullen er posters en foto’s hangen van dit project en zal de bus komen te staan voor uw financiële bijdrage. Na de vieringen in de Kerstnacht en op Kerstmorgen zal er de gebruikelijke deurcollecte zijn.

Wij wensen U een mooie Adventstijd naar het Licht van Kerstmis toe.

Misschien hebt u voorin het blad al gelezen dat er op zaterdag 1 december een concert is van jongeren uit Bobo-Dioulasso. Een idee om er met een aantal naar toe te gaan? Even een beetje warme Afrikaanse sfeer proeven.

 

Nieuws van de MOV

 

Missiemaand: Burkina Faso

In het weekend van 25/26 oktober  hebben wij aandacht besteed aan ‘Wereldmissiemaand’. Wij vroegen uw aandacht voor steun aan de koffieboeren en de opvang van vluchtelingen in Ethiopië. Met elkaar brachten wij € 239,20 op. Mede met uw geld kan er hulp geboden worden. Hartelijk dank!

 

Kledingactie: Mensen in Nood

Met elkaar hebben wij 925 kg. aan kleding ingezameld. De brillen zijn naar de opticien gebracht en het gereedschap krijgt een tweede kans. Dank aan de mannen en vrouwen die de hele zaterdagochtend hebben klaar gestaan om de kleding in ontvangst te nemen en de jongeren die kwamen om de wagen te laden. Dank!

 

Advent – Kerst ’groot denken, klein doen

Zoals u voorin het blad al gelezen hebt, doet ook onze Sacramentsgemeenschap mee aan de Bisschoppelijke Adventsactie. De kerststallen staan weer net als andere jaren achter en voorin de kerk. Met kerstavond komen wij bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren. Geboren in een stal, maar wel van harte welkom bij lieve ouders. Dat wensen wij ook de gezinnen in Burkina Faso toe: een veilig thuis! Met geld van ons gaat dat lukken.

De deurcollecte voor het project in Burkina Faso zal gehouden worden aan het eind van de vieringen in de Kerstnacht en op Kerstmorgen. Een goede voorbereiding op Kerstmis gewenst en alvast dank voor uw gaven.

Mocht u liever uw gave overmaken per bank dan graag op het banknummer: NL89 INGB 065310 0000 Bisschoppelijke adventsactie o.v.v. Burkina Faso. 

De kinderen zullen hun gave bij de kerstkribbe neerleggen voor het project Soleil Levant van Zr. Antonetta van Winden.