U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Actie's: Vastenactie; Adventsactie: Kledingactie.
Laatst gewijzigd: 28-01-2019

ACTIE'S 2018

Actie Kerkbalans

Beste mensen,

 

Bij het parochieblad van februari ontvangt u een enveloppe met daarin de nodige informatie over de Actie Kerkbalans. Deze actie wordt elk jaar rond deze tijd gehouden en is van groot belang voor het in stand houden van onze kerkgemeenschap. Ik denk dan aan verwarming, altaar benodigdheden, verlichting en onderhoud van kerk en pastorie. De opbrengst van de Actie Kerkbalans vertoont al een aantal jaren een stabiel resultaat, echter met deze inkomsten alleen kunnen we de kosten lang niet dekken. Gelukkig hebben we veel inkomsten uit verhuur van enkele panden.

De kosten zouden nog aanzienlijk hoger zijn als er geen vrijwilligers in onze gemeenschap zouden zijn. Zij zorgen er voor dat met inzet van hun tijd en het beschikbaar stellen van gereedschappen en hulpmiddelen veel geld bespaard wordt. Ik wil daarom alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze gemeenschap en voor de hele Ursulaparochie en ik hoop dat eenieder ook het gevoel heeft dat zijn/haar inzet gewaardeerd wordt. Door uw inzet is onze gemeenschap financieel gezond - nog wel, want de gemiddelde leeftijd van de Kerkbalans gevers en de vrijwilligers geeft reden tot zorg. Daarom vraag ik met name jongeren eens na te denken over de toekomst van onze Sacramentsgemeenschap en daarmee aan de slag te gaan d.m.v. een financiële bijdrage of met vrijwilligerswerk. Voor het laatste kunt u contact opnemen met de dhr. W. Moerman 06-51700970 of de dhr. C. van Boxel. 015-2571992.

 

Met vriendelijk groet,

Kees van Winden, budgethouder Sacramentskerk

MISSIEMAAND: BURKINA FASO

In het weekend van 25/26 oktober  hebben wij aandacht besteed aan ‘Wereldmissiemaand’. Wij vroegen uw aandacht voor steun aan de koffieboeren en de opvang van vluchtelingen in Ethiopië. Met elkaar brachten wij € 239,20 op. Mede met uw geld kan er hulp geboden worden. Hartelijk dank!

 

KLEDINGACTIE: MENSEN IN NOOD

 

Advent – Kerst ’groot denken, klein doen

BURKINA FASO

De deurcollecte voor het project in Burkina Faso is gehouden aan het eind van de vieringen in de Kerstnacht en op Kerstmorgen. 

‘Ondersteuning voor kwetsbare vrouwen en meisjes in Burkino Faso’

Met elkaar hebben wij het mooie bedrag van € 1626,65 bijeengebracht! Hier komen de bank- en girobijdragen nog bij, maar die zijn nog niet allemaal bekend. We denken dat we, samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie, een fijn bedrag bij elkaar hebben opgehaald zodat de zusters hun werk voor de meisjes en vrouwen kunnen verwezenlijken.

De kinderen hebben in de kribbe in onze kerk €55,00 gelegd voor de gehandicapte kinderen van Soleil Levant in Kameroen.

Op maandag 17 december was er in ‘De Kiezel’ in Emerald een kerstviering, met ook een collecte voor de kinderen van Soleil Levant. Hier is het mooie bedrag van € 65,00 opgehaald.

Namens de vrouwen in Burkina Faso en de kinderen van Soleil Levant heel hartelijk dank!

MOV-groep, Marija Ruigrok-Kerklaan

Wilt u liever uw gave overmaken per bank dan graag op het banknummer:

NL89 INGB 065310 0000 Bisschoppelijke adventsactie o.v.v. Burkina Faso.