U bent hier: Home
Laatst gewijzigd: 13-12-2019

Nieuws

12 december 22:54

Parochieblad van december en januari

Het parochieblad van december / januari is verschenen.

Agenda

Doopviering Maria van Jessekerk
15 december 13:00 - 14:00
Kerstviering voor dak- en thuislozen
18 december 17:30 - 18:30
Esteli kerstmaaltijd
20 december 17:00 - 19:00
Advent bezinningsviering
20 december 19:00 - 19:30
Maria Lichtmis en Blasiuszegen (GV)
28 januari 20:00 - 21:30
Oecumenische bijbel-gesprekskring
19 februari 10:15 - 11:45
Film: Maria Magdalena (GV)
01 maart 19:30 - 22:00
Oecumenische bijbel-gesprekskring
18 maart 10:15 - 11:45
Kloosterweekeinde (GV)
20 maart - 22 maart
Oecumenische bijbel-gesprekskring
15 april 10:15 - 11:45

Welkom

Welkom op de website van de parochie Sint Ursula te Delft.

Kinderen in de kerk met Advent en Kersttijd

Advent, KinderWoordDiensten:

15 december

  • 11.00 uur in de Adelbertkerk
22 december
  • 9.30 uur in de Franciscus en Clarakerk

Kerstavond, 24 december, vieringen voor en met kinderen

  • 17.00 uur Eucharistieviering in de Maria van Jessekerk
  • 19.00 uur Gebedsviering met kerstspel in de Franciscus en Clarakerk *
    • Kerstspel: Ontvang licht en straal het uit in het donker: ‘Geef Licht!’

Kindje Wiegen 2e kerstdag, 26 december

  • 14.00 uur in de Franciscus en Clarakerk

DrieKoningenviering, 5 januari 2020

  • 9.30 uur Woord- en communieviering met KinderWoordDienst in de Sacramentskerk
  • 11.00 uur Eucharistie met KinderWoordDienst, Kinderzegen en Vormsel van M. Wenneker in de Adelbertkerk

* Wil je meedoen met het kerstspel?
Meld je aan via kinderenfenc­(at)gmail(dot)com of 06-48457103
Oefenen voor het kerstspel: zondag 22 dec. om 10.30 uur in de Franciscus en Clarakerk


Overige vieringen in de maand december

Advent


O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Sint Ursulaparochie

Sint Ursula

De Sint Ursulaparochie in Delft is sinds 1 maart 2009 gevormd vanuit drie voormalige parochies (HH Franciscus en Clara, Sint Adelbert, Sint Hippolytus). De parochie heeft vier kerklocaties:

Op deze website treft u vele gegevens aan zoals de tijden van vieringen, contactgegevens van het pastorale team en van de secretariaten van de locaties, en nieuws over activiteiten en een actuele agenda. We hopen dat u uw weg vindt in onze dynamische en levende geloofsgemeenschappen.

De Sint Ursulaparochie valt onder het Bisdom Rotterdam.

Sinds medio 2012 hebben de Sint Ursulaparochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw van Sionparochie in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden één pastoraal team.

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

De parochie Parochie Sint Ursula is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Parochie Sint Ursula.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting m.b.t. informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie vindt u deze informatie hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hieronder een verklaring hoe de Sint Ursulaparochie omgaat met uw persoonsgegevens.

AVG_St_Ursula_parochie_Delft_11_maart_2019.pdf

AVG Sint Ursulaparochie 11 maart 2019